El 26 d'abril del 2013 s'inaugura la Sala Renart situada al 1er pis de l'ajuntament de Girona que col.loquialment s'anomenava fins ara la Capella Sixtina per les pintures del sostre que va restaurar en Ricard Renart.
En homenatge al Ricard s'ha decidit canviar el nom de la sala i es passarà a dir sala Renart.

Gràcies a tots els seus companys de l'ajuntament, brigades, alcalde i regidors.

 

 

altres webs d'interès: